Welkom bij Leegland Estaminet

Welkom bij Estaminet Leegland

Vandaag baten Steven en Evelyne met veel goesting Estaminet Leegland uit. Hier ging echter een lange geschiedenis aan vooraf; In de zomer van 1899 kochten koopman Firmin De Ruyter en zijn jonge bruid Leonie Biesman een overgebleven lapje grond “ter grootte van vijf aren zeventig centiaren” in de toenmalige ’Steenweg van Vlisseghem naar Nieuwmunster’. Naast huis en stal pootten ze er snel een ’Estaminet in ’t Leegland’ neer. De naam ’Estaminet’ is een overblijfsel van de Spaanse bezetting en betekent ’Hier zijn meisjes’. Toch kwamen toen enkel boeren en kooplui over de vloer. Hun paard konden ze vredig stallen aan de afspanning.

Sluitingsdagen

Maandagnamiddag vanaf 14:00 uur.
Woensdag
Donderdagnamiddag vanaf 14:00 uur.

Uitgezonderd feestdagen